Gegevensbeleid
BOLA - Abat-jour Biomatériaux 100% Français Abat-jour Hoopzi

Gegevensbeleid

NATIONALE COMPUTER- EN VRIJHEIDSCOMMISSIE (CNIL)

Deze site is aangemeld bij de CNIL, in overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

RECHT OP TOEGANG TOT HET GEAUTOMATISEERDE BESTAND

Elke gebruiker die via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie heeft ingediend, kan verzoeken om de mededeling van nominatieve informatie die op hem betrekking heeft aan de beheerder van de dienst en deze indien nodig laten corrigeren, in overeenstemming met de Franse wet. -17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, door een verzoek in te dienen per e-mail op deze link of per post ter attentie van Finn Home, 21 Place de La République 75003 Parijs.

GEGEVEN INFORMATIE

De informatie en persberichten die op deze dienst worden gepubliceerd, zijn niet-contractueel en de documenten die juridisch authentiek zijn, zijn de documenten die het voorwerp zijn geweest van wettelijke aankondigingen en/of de goedkeuring van de lokale autoriteiten. De inhoud die op deze site beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor informatieve doeleinden. Het bestaan ​​van een link vanaf de Finn Home-site naar een andere site houdt geen validatie van deze site of de inhoud ervan in. Het is aan de internetgebruiker om deze informatie met onderscheidingsvermogen en kritisch denken te gebruiken. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen geformuleerd door deze derden.

GEBRUIKRECHTEN EN AUTEURSRECHTLICENTIE

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom, zowel wat betreft de vorm (keuze van het plan, rangschikking van materialen, middelen voor toegang tot gegevens, organisatie van gegevens, enz.) , wat elk van de elementen van de inhoud ervan betreft (teksten, afbeeldingen, enz.). Alle reproducties van de gehele of een deel van deze site, inclusief downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen, zijn ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de sitebeheerder. Schending van een van zijn rechten vormt het strafbare feit van namaak (art. L 335-1 tot 335-10 van de Intellectuele Eigendomswet) en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 150.000 euro.